Shalom Toronto Hebrew Newspaper Article about a Journalist's Recent Visit to the Hebrew University (in Hebrew)

Bookmark and Share

Click here to read this article in English.Shalom Toronto header

דברים שרואים מכאן

שמעון זר אביב

מעל פסגת הר הצופים

Shalom Toronto 1מעל פסגת הר הצופים אשתחווה לך אפיים, מעל פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים"!
מעל אותה פסגה רמה, הייתי חייב לשתף אתכם בחוויות השעות האחרונות שחוויתי בפגישותיי עם אנשי הסגל האקדמאי הרקטור וסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

על אותה פסגה ראיתי דברים שאתם שם אינכם רואים ובטח מתקשים לחוות.

אנשי לשכת קשרי החוץ באוניברסיטה עם האחראית על הדסק הקנדי נעמי מזרחי הדואגים לאירוח שלי בתחומי הקמפוס רחב המדדים הצמידו אלי את יוני, סטודנט בן 25 שעלה עם הוריו לישראל מארה"ב בגיל 7 המעדכן אותי בכל הקשור לאוניברסיטה החל מהנחת אבן הפינה בשנת 1918 ועד לתוכניות לעתיד.

Shalom Toronto 2הרקטור פרופסור שרה סטרומסה פוגשת אותי בלשכתה לשיחה מעניינת, ובקפיטריה אני יושב על ספל קפה עם פרופסור נחום בן יהודה מנהל מרכז המחקר ללימודים קנדים על שם הלברט, קודמתו בתפקיד פרופסור שולי ברזילי והמנהלת האדמיניסטרטיבית דפנה אורן.

פגישה מולידה פגישה, הקצב סוחף, אפילו רצחני, אך כולנו, הם המרואיינים ואני המראיין, עומדים בלוח הזמנים הצפוף.

חורף בירושלים...קר בפסגת הר הצופים, אך כשאתה עד שמיעה לדברי האנשים היושבים מולך, הלב מוצף בחום.

בימים הקרובים אשוב לקנדה עם מטען של סיפורים מרתקים ומרגשים על השוחרים והאנשים הטובים בקנדה שעשו ועושים למען האוניברסיטה העברית ואשא עימי דרישות שלום מסטודנטים יהודים קנדים שבחרו ללמוד בירושלים.

.עד אז מפסגת הר הצופים שולח לכם אלפי ברכות

Follow us:

Visit our facebook page.TwitterInstagram

CFHU is dedicated to supporting IMRIC through direct funding and by developing key collaborative medical research partnerships between Canada
and Israel.
www.imric.org

Alumni

Get Involved!

Sign Up